Information från Valberedningen/nomineringar till årsmötet 2017

Valberedningen tackar för de nomineringar som inkommit, utifrån dem lämnar vi vårt förslag på årsmötet.

Byte av grus i gångar. VIKTIGT!

"OBS! OBS! OBS!
 
Växter som hänger utanför tomtgräns/staket kommer att kapas om ni inte själva gör det.
Plattor som ligger i gången skall tas bort !
Borttaget material läggs på kolonisten tomt."

Trädgårdstunnor och Parkeringstillstånd

Trädgårdstunnorna töms från och med vecka 9!

 

Parkeringstillstånd delas ut i anslutning till kansliöppet:

-Lördagen den 8/4 och lördagen 15/4 mellan kl 9-10.

 

Grindöppet och kanslitider 2017/trädgårdstunnor

Grindöppet den 1 april  samt 14 och 15 april.

Kanslitider: Lördagar udda veckor mellan kl 9-10. Från maj till september.

 

Agendan för Årsmötet 2017 och dags för motioner

Här kommer Agendan för Årsmötet 2017. Mötet är torsdagen den 23 mars kl 19.00 i Lmhamns Folkets hus. Kaffe  serveras från kl. 18.30.

OBS! motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast den 1 februari 2017  antingen via e-post till  lars.elmgren@telia.com eller i Föreningshusets postlåda.

Under kallelsen/Agendan finns filen som kan laddas ner.

Agenda årsmöte 2017

Rätt adress till Elinelunds sommarstad kolniförening

OBS!

Adressen till Elinelunds sommarstads föreningshus är

Box 300 58

200 61 Malmö

 

och inte den adress som angavs i vår mail.

Protokoll Höstmötet 2016

Protokollet från Höstårsmötet 2016 med bilagor.

Kortfattad resumé av Höstårsmötet i Elinelunds Koloniförening 2016-10-12

 

Mötet hölls i vårt Föreningshus med ca 100 personer eller 51 stugägare  ( ca 20 % ) representerade.

Syftet med mötet var att dels testa användning av vårt eget hus, informera om kommande beslut på vårårsmötet 2017 samt dels att låta mötet få en känsla för framtidens höstmöte där beslut skall fattas om investeringar, budget och nya ledamöter till styrelsen.

Till mötet fanns en traditionell agenda med ett antal formaliapunkter, beslutspunkter och information.

Frågan om mötet var rätt kallat och i rätt tid rönte viss diskussion. Dock röstade det sittande mötet för att allt gått rätt till med siffrona 43-7 och det är årsmötet som bestämmer.

Beslut togs bl.a. om:

 • Investeringar i ny beläggning på gångar och utökad belysning i mindre

     gångar

 • Budget 2017 med ca 130 000 i reserv för oförutsedda kostnader
 • Nya priser för uthyrning av Föreningshuset fr.o.m. 2017 – presenteras på hemsidan senare i höst

Information lämnade bl.a. om:

 • Ett kommande förslag till nya stadgar för beslut på vårårsmötet 2017 innehållande 2 årsmöten – höst och vår, firmateckning av personer i förening, mandatperiod för styrelsen följer budgetperiod dvs kalenderår samt att valberedningen finns som egen punkt i stadgarna.
 • 2 inkomna motioner – en om skyltning på Elinelundsvägen och en om utlån av nycklar till hcp-toalett. Ärendena hanteras av ELMO styrelser.
 • Vaktstyrkan ledd av Stefan Svärd utökas till att ”patrullera” varje dag under tiden 1/11 till 31/3.

Det justerade protokollet kommer att läggas i sin helhet på hemsidan.

Nästa möte – vårårsmötet kommer att äga rum den 23/3 på Limhamns Folkets hus. Särskild kallelse kommer med posten.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som hörsammat kallelsen och gjorde mötet möjligt. Förhoppningsvis var detta början på vår nya kommunikation.

 

Lars Elmgren/Ordförande

 • Höstårsmötet

  Tack till alla som kom till höstårsmötet och visade engagemang, entusiasm och ett gott humör.

 • Uppdatering av kontaktuppgifter

  Glöm inte att meddela styrelsen om du på något sätt inte använder din angivna e-mail eller fått en ny. Meddela också om du bytt namn, hemadress eller annat viktigt.

 • Lån av nycklar

  Vi ber alla kolonister att planera lån av nycklar.
  Var ute i god tid!

OBS! NY INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Se fliken VALBEREDNINGEN under STYRELSE OCH KONTAKT för information om det senaste ang nominering av nya styrelsemedlemmar.