Agendan för Årsmötet 2017 och dags för motioner

Här kommer Agendan för Årsmötet 2017. Mötet är torsdagen den 23 mars kl 19.00 i Lmhamns Folkets hus. Kaffe  serveras från kl. 18.30.

OBS! motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast den 1 februari 2017  antingen via e-post till  lars.elmgren@telia.com eller i Föreningshusets postlåda.

Under kallelsen/Agendan finns filen som kan laddas ner.

Agenda årsmöte 2017

Rätt adress till Elinelunds sommarstad kolniförening

OBS!

Adressen till Elinelunds sommarstads föreningshus är

Box 300 58

200 61 Malmö

 

och inte den adress som angavs i vår mail.

Nominering till årsmötet 2017

 Valberedningen har skickat ut nomineringsblanketter angående val till styrelseposter via e-post till de medlemmar som anmält e-postadress. Resterande medlemmar kommer att få blanketter via vanlig post.

 

Här kommer hela texten som har skickats till dig.

I slutet av texten finns  filen som kan skrivas ut/sparas.

 

 

Dags att lämna nomineringsförslag till

Elinelunds Sommarstads Koloniförenings styrelse

 

Det är dags att lämna nomineringsförslag till ledamöter i Elinelunds Sommarstads Koloniförenings styrelse inför valet vid nästa årsstämma. Det är viktigt att DU som medlem nominerar till styrelsen!

 

Poster att nominera till:

2 st. Styrelseledamöter, val på två år

2 st. Styrelsesuppleanter, val på ett år

2 st. revisorer, val på ett + två år

2 st. revisor suppleanter, val på ett år

 

Ställer upp för omval:

Ledamot Peter Hultberg Kruuse

Ledamot Hans Nilsson

Suppleant Eva Gawell

Suppleant Eva Pettersson

 

Ställer EJ upp för omval

Revisor Mats Ramstad

Revisor Anette Billgren

Revisor suppleant Jens Nordgren

Revisor suppleant Leif Persson

 

Önskvärda kompetenser hos de nominerade är:

 • byggregler/byggnation
 • ekonomi / kontroller arbete, rapporter, uppföljning
 • administration
 • Data, IT, hemsida
 • Intresse för förenings engagemang

 

På Elinelunds årsmöte 23 mars 2017 presenteras valberedningens förslag och deltagarna på årsmötet bestämmer vilka som ska sitta i en framtida styrelse. Vi som idag jobbar i valberedningen tycker att det är mycket viktigt att vi får en väl sammansatt styrelse som ser till Elinelunds bästa i framtiden.

Ta chansen att nominera till vår styrelse så att arbetet kan fortgå i god anda!

 

Har du frågor eller funderingar, hör gärna av dig till oss antingen via e‐post eller telefon.

Agneta Hansson, 0708 808122. agnetal75@hotmail.com

Jan Engman, 0703 481160. jan.engman@live.se

Marta Malmsten, 0706 708719. marta.malmsten@gmail.com

 

Har du frågor gällande arbete i styrelse, kontakta

Lars Elmgren, 0738 207796. lars.elmgren@telia.com

 

Förslagen läggs i kuvert märkt

’”Att. Valberedningen”

Elinelunds sommarstads föreningshus

Box 300 58

200 61 Malmö

 

Eller

Lägg i brevlådan i föreningshuset.

Maila in ditt förslag till någon i valberedningen 

 

Blankett för nomineringsförslag till Elinelunds Sommarstads Koloniförenings styrelse. Valberedningen vill ha in ditt förslag senast den 5 februari 2017 (nedan som fil att ladda ner)

 

Härmed föreslår jag till styrelseledamot:

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

 

Härmed föreslår jag till suppleant:

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

 

Härmed föreslår jag till revisor ordinarie

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

 

Härmed föreslår jag till revisor suppleant

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

 

 •  Jag vill engagera mig i föreningens aktiviteter

 

Förslaget insänt av ( Obs! Obligatorisk uppgift )

Namn:                                      Stuga nummer

telefonnummer:

Du väljer själv till vilka poster du vill nominera! Välkommen med din nominering

Valberedning nominering 2017

Här kan du ladda ner ovanstående text som fil, inklusive nomineringsblanketten. Att skriva ut.

Protokoll Höstmötet 2016

Protokollet från Höstårsmötet 2016 med bilagor.

Kortfattad resumé av Höstårsmötet i Elinelunds Koloniförening 2016-10-12

 

Mötet hölls i vårt Föreningshus med ca 100 personer eller 51 stugägare  ( ca 20 % ) representerade.

Syftet med mötet var att dels testa användning av vårt eget hus, informera om kommande beslut på vårårsmötet 2017 samt dels att låta mötet få en känsla för framtidens höstmöte där beslut skall fattas om investeringar, budget och nya ledamöter till styrelsen.

Till mötet fanns en traditionell agenda med ett antal formaliapunkter, beslutspunkter och information.

Frågan om mötet var rätt kallat och i rätt tid rönte viss diskussion. Dock röstade det sittande mötet för att allt gått rätt till med siffrona 43-7 och det är årsmötet som bestämmer.

Beslut togs bl.a. om:

 • Investeringar i ny beläggning på gångar och utökad belysning i mindre

     gångar

 • Budget 2017 med ca 130 000 i reserv för oförutsedda kostnader
 • Nya priser för uthyrning av Föreningshuset fr.o.m. 2017 – presenteras på hemsidan senare i höst

Information lämnade bl.a. om:

 • Ett kommande förslag till nya stadgar för beslut på vårårsmötet 2017 innehållande 2 årsmöten – höst och vår, firmateckning av personer i förening, mandatperiod för styrelsen följer budgetperiod dvs kalenderår samt att valberedningen finns som egen punkt i stadgarna.
 • 2 inkomna motioner – en om skyltning på Elinelundsvägen och en om utlån av nycklar till hcp-toalett. Ärendena hanteras av ELMO styrelser.
 • Vaktstyrkan ledd av Stefan Svärd utökas till att ”patrullera” varje dag under tiden 1/11 till 31/3.

Det justerade protokollet kommer att läggas i sin helhet på hemsidan.

Nästa möte – vårårsmötet kommer att äga rum den 23/3 på Limhamns Folkets hus. Särskild kallelse kommer med posten.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som hörsammat kallelsen och gjorde mötet möjligt. Förhoppningsvis var detta början på vår nya kommunikation.

 

Lars Elmgren/Ordförande

 • Höstårsmötet

  Tack till alla som kom till höstårsmötet och visade engagemang, entusiasm och ett gott humör.

 • Uppdatering av kontaktuppgifter

  Glöm inte att meddela styrelsen om du på något sätt inte använder din angivna e-mail eller fått en ny. Meddela också om du bytt namn, hemadress eller annat viktigt.

 • Lån av nycklar

  Vi ber alla kolonister att planera lån av nycklar.
  Var ute i god tid!

OBS! NY INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Se fliken VALBEREDNINGEN under STYRELSE OCH KONTAKT för information om det senaste ang nominering av nya styrelsemedlemmar.