Protokoll Höstmötet 2016

Protokollet från Höstårsmötet 2016 med bilagor.

Kortfattad resumé av Höstårsmötet i Elinelunds Koloniförening 2016-10-12

 

Mötet hölls i vårt Föreningshus med ca 100 personer eller 51 stugägare  ( ca 20 % ) representerade.

Syftet med mötet var att dels testa användning av vårt eget hus, informera om kommande beslut på vårårsmötet 2017 samt dels att låta mötet få en känsla för framtidens höstmöte där beslut skall fattas om investeringar, budget och nya ledamöter till styrelsen.

Till mötet fanns en traditionell agenda med ett antal formaliapunkter, beslutspunkter och information.

Frågan om mötet var rätt kallat och i rätt tid rönte viss diskussion. Dock röstade det sittande mötet för att allt gått rätt till med siffrona 43-7 och det är årsmötet som bestämmer.

Beslut togs bl.a. om:

 • Investeringar i ny beläggning på gångar och utökad belysning i mindre

     gångar

 • Budget 2017 med ca 130 000 i reserv för oförutsedda kostnader
 • Nya priser för uthyrning av Föreningshuset fr.o.m. 2017 – presenteras på hemsidan senare i höst

Information lämnade bl.a. om:

 • Ett kommande förslag till nya stadgar för beslut på vårårsmötet 2017 innehållande 2 årsmöten – höst och vår, firmateckning av personer i förening, mandatperiod för styrelsen följer budgetperiod dvs kalenderår samt att valberedningen finns som egen punkt i stadgarna.
 • 2 inkomna motioner – en om skyltning på Elinelundsvägen och en om utlån av nycklar till hcp-toalett. Ärendena hanteras av ELMO styrelser.
 • Vaktstyrkan ledd av Stefan Svärd utökas till att ”patrullera” varje dag under tiden 1/11 till 31/3.

Det justerade protokollet kommer att läggas i sin helhet på hemsidan.

Nästa möte – vårårsmötet kommer att äga rum den 23/3 på Limhamns Folkets hus. Särskild kallelse kommer med posten.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som hörsammat kallelsen och gjorde mötet möjligt. Förhoppningsvis var detta början på vår nya kommunikation.

 

Lars Elmgren/Ordförande

 • Höstårsmötet

  Tack till alla som kom till höstårsmötet och visade engagemang, entusiasm och ett gott humör.

 • Uppdatering av kontaktuppgifter

  Glöm inte att meddela styrelsen om du på något sätt inte använder din angivna e-mail eller fått en ny. Meddela också om du bytt namn, hemadress eller annat viktigt.

 • Lån av nycklar

  Vi ber alla kolonister att planera lån av nycklar.
  Var ute i god tid!

OBS! NY INFORMATION FRÅN VALBEREDNINGEN

Se fliken VALBEREDNINGEN under STYRELSE OCH KONTAKT för information om det senaste ang nominering av nya styrelsemedlemmar.